Proiektua / Proyecto

AnimaEuskara proiektu berritzailea da, euskara bizirik mantendu duten jendeen historia zabaltzeko; teknologia berrien bidez, publiko berriak aktibatzeko eta kultura arras molde erakargarri eta bertzelakoan hedatzeko, jendeak ekin diezaion eta parte har dezan sustatzeko.

AnimaEuskarak animaziozko bideo sorta bat sortu du, Nafarroan euskararen munduarekin lotura duten gizon-emakumeak ezagutzera emateko.

Bertsioak euskaraz eta gaztelaniaz egin dira; azpitituluak  dituzte, irisgarriagoak izateko eta publiko guztiak txertatzeko; gizon-emakume sorrak, bereziki.

Sare sozialen bidez zabalduko da, eta web orri honetan gordeko dira. Bertan, informazio gehigarria jarriko dugu.

Proiektua, gainera, baliagarria izanen da kultur ondarea denboran eta era eskalagarrian zabaltzeko: euskararen aldeko kulturgintzan funtsezkoak izan diren gizon-emakumeren gaineko zortzi edo hamar bideo sortuz eta hedatuz, AnimaEuskarak publiko berriak susta ditzake bai sortzaile izateko, bai denetariko literatur lanak eta artistikoak ezagutzeko.

Proiektuak jendea hezi eta kultur bidera ekarri nahi du. Jakin-mina piztu eta publiko berriak erakarri nahi ditu, plataforma berrien bitartez, sorkuntzaren mundura etor daitezen eta euskararen aberastasuna aintzat har dezaten.

AnimaEuskera es un proyecto innovador que busca difundir la historia de personas que han mantenido vivo el euskera, activar nuevos públicos a través de nuevas tecnologías y difundir la cultura de un modo atractivo, diferente, que llame a la acción y la participación.

Se materializa con la creación de una serie de vídeos de animación que darán a conocer  personas vinculadas al mundo del euskera en Navarra.

Cuenta con versiones en euskera y castellano y con subtítulos para hacerlos más accesibles e integrar a todos los públicos, especialmente a las personas sordas.

Se difundirá a través de las redes socialesy se alojan en estapágina web en la que incluiremos información adicional.

El proyecto servirá además para difundir  el patrimonio cultural de un modo sostenible y escalable: a partir de la creación y difusión de ocho o diez vídeos de hombres y mujeres fundamentales en el devenir cultural a favor del euskera, AnimaEuskara puede incentivar a nuevos públicos a ser creativos y a conocer obras literarias o artísticas de todo tipo.

El proyecto tiene una gran vocación educativa y cultural. Buscamos despertar la curiosidad y animar a nuevos públicos a acercarse a la creación y a valorar la riqueza del euskera desde nuevas plataformas.